Home


Actueel


CliŽntenraad

 
Werk en Inkomen


Schuldhulpverlening


Links


Contact


Wij geven gevraagd en ongevraagd advies!

Stichting CliŽntenraad Participatie  Moerdijk .

In verband met wettelijke maatregelen is eind 1998 door de gemeente Moerdijk een cliŽntenraad in het leven geroepen om contacten te onderhouden met mensen in de bijstand en alle anderen met een minimum inkomen. Er is in die tijd overleg geweest met personen die vrijwel allemaal een minimum inkomen genoten. We vergaderen maandelijks met het Stichtingsbestuur in De Kristal in Zevenbergen.

Mensen helpen die met een minimaal bedrag moeten rondkomen. Hierbij denken we aan mensen die in de bijstand zitten of die maar gedeeltelijk WAO/WIA  ontvangen. En diegene die met een minimum loon of alleen AOW moeten rond komen

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit negen leden uit de verschillende kernen van de gemeente. En een dagelijks bestuur van de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Meerderen malen per jaar is er een overleg tussen ons en de wethouder met de betrokken ambtenaren in het zogenaamde CliŽntenplatform waar de regelingen Participatiewet en de uitwerkingen ervan ter sprake komen. Jaarlijks ontvangen wij vele  telefoontjes met vragen waar men moet zijn voor bepaalde zaken bij bijvoorbeeld de gemeente of De Markenlanden. Wij helpen en begeleiden de mensen die zelf niet precies weten waar ze terecht kunnen.

We  ontvangen van de gemeente subsidie om uit de kosten te komen. Te denken valt dan aan de huur van de vergaderruimte en de kosten voor cursussen die we regelmatig volgen.

We zijn wel door de gemeente in het leven geroepen, maar opereren onafhankelijk. De leden van de stichting geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad.

Een paar jaar geleden kregen we het voor elkaar dat een riant bedrag, dat bedoeld was voor chronisch zieken en gehandicapten maar niet geoormerkt was,toch op de juiste plaats terecht kwam. Als we geen tegengas hadden gegeven, was het via de wethouder in de reserve pot van de gemeente terecht gekomen.

Als dingen niet willen lukken of als mensen niet geholpen willen worden, dan frustreert dat soms. We zijn voor iedereen bereikbaar, maar mensen moeten wel zelf willen.

Voor informatie of vragen over onze stichting kunt u kijken op onze website,  www.stclientenraadmoerdijk.nl, 
E-mail: info@stclientenraadmoerdijk.nl, Tel: 06.28137480.