Home


Actueel


CliŽntenraad


Werk en Inkomen


Schuldhulp
VerleningLinks


Contact
CliŽntenraad gemeente Moerdijk


De gemeente Moerdijk heeft een cliŽntenraad. Die is er voor mensen met een laag inkomen. In de cliŽntenraad zitten mensen die van een uitkering moeten leven. Daarnaast zitten er mensen in de raad die verstand hebben van sociale wetten.

De cliŽntenraad maakt zelf geen wetten of regels. Wel kijken de mensen van de raad of de gemeente  doet wat er in de wet staat. Iedereen moet krijgen waar hij/zij recht op heeft. Daar let de cliŽntenraad op.
De leden van de stichting geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, vergadert de cliŽntenraad maandelijks. Gemiddeld vier keer per jaar praat de cliŽntenraad met de gemeente. Tijdens dit overleg wordt gesproken met de wethouder sociale zaken en de betreffende ambtenaren. Het gaat dan over dringende zaken, zoals op dit moment de Participatiewet. Ook komen er op die vergaderingen signalen uit de samenleving ter sprake. Het kan zijn dat er iets mankeert aan de uitvoering van de regels waar de gemeente zich aan moet houden. Maar het gaat hierbij echter nooit over individuele gevallen.  lees meer1
Mensen die problemen hebben om rond te komen, kunnen met hun vragen terecht bij de gemeente, maar die stap vinden mensen soms te groot. Daarom heeft de cliŽntenraad een telefonische hulplijn waar mensen anoniem hun vragen kwijt kunnen. Maandelijks krijgt de cliŽntenraad tientallen telefoontjes met vragen over ontslag, de bijstand, huur-zorgtoeslag, schulden, dreigende huisuitzetting, eigen risico bij ziektekosten, enz. De cliŽntenraad kan de betreffende problemen niet oplossen, maar verwijst de vraagstellers naar de juiste,
hulpverlenende instanties. Als dit nodig is, worden mensen bijvoorbeeld bijgestaan tijdens een gesprek bij de gemeente.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD