Home


ActueelCliŽntenraad


Werk en Inkomem


Schuldhuld
Verlening Links


Contact

Weblink gemeente Moerdijk

Weblink Rechtop Dť startpagina voor websites op het gebied van de sociale zekerheid.

 • www.regelhulp.nl: Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiŽle steun. U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie.
 • www.rechtopbijstand.nl: Op deze website vindt u alle actuele regels die gelden voor het recht op algemene bijstand en langdurigheidstoeslag. Deze website geeft ook inzicht in uw rechten op basis van uw persoonlijke situatie.
 • http://moerdijk.rechtopminimavoorzieningen.nl: Heeft u een minimuminkomen en wilt u weten waar u allemaal recht op kunt hebben? Op deze website vindt u alle informatie.
 • www.werk.nl: Heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar werk? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die Werk.nl biedt.
 • Digitaal Klantendossier Werk en Inkomen: Bent u ingeschreven als werkzoekende bij UWV-werkbedrijf? Hebt u een WW-uitkering via UWV? Of ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeentelijke sociale dienst (GSD)? Dan heeft u via deze website inzage in uw klantgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u bij deze instellingen geregistreerd staat. Het voordeel hiervan is dat u deze gegevens niet opnieuw hoeft op te geven wanneer u gebruik maakt van de diensten van genoemde instellingen.
 • www.berekenuwrecht.nl: Deze website geeft inzicht in de financiŽle regelingen waar u recht op kan hebben, ondermeer op basis van uw inkomen.
 • www.wvsgroep.nl: WVS groep biedt op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) mensen met een (grote) achterstand op de arbeidsmarkt kansen zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen. Doel is het vinden van regulier werk in een (meer) beschutte omgeving. 
 • www.weethoehetzit.nl: Sociale Wetgeving: rechten en plichten die voor u van belang zijn.

 • #participatiewet op twitter
 • VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) over participatiewet
 • Rijksoverheid.nl over participatiewet
 • SocialeVraagstukken.nl over participatiewet
 • Cedris (brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie) over participatiewet
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD