Te laag inkomen
Te Laag inkomen
Te laag Inlomen


Home


ActueelClientenraad


Werk en inkomen


Schuldhulp
verleningLinks


ContactTe laag inkomen

Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag

Mensen moeten soms rondkomen van een klein inkomen. Geld om bijvoorbeeld een koelkast te vervangen is er dan niet.

De Wet werk en bijstand (WWB) helpt die mensen door het geven van:

bijzondere bijstand of een langdurigheidstoeslag.

lees meer4

De bijzondere bijstand

Mensen met een inkomen tot en met 110% van het sociaal minimum kunnen bijzondere bijstand krijgen voor bijvoorbeeld:

leesmeer7

de aanschaf van noodzakelijke apparaten, zoals een wasmachine of een koelkast (witgoedregeling), studiekosten voor kinderen; de aanschaf van een computer valt hier bijvoorbeeld onder.

Wel wordt er gekeken naar spaargeld en waardevolle bezittingen. lees meer5

De langdurigheidstoeslag

Wie langer dan drie jaar een inkomen van maximaal 101% van het sociaal minimum heeft ontvangen, kan elk jaar langdurigheids- toeslag krijgen. Deze uitkering moet wel aangevraagd worden en wordt niet met terugwerkende kracht gegeven. leesmeer6