Home


ActueelClientenraad

 
Werk en inkomen


Te laag Inkomen


Schuldhulp
VerleningLinks


Contact
Werk en inkomen
De Participatiewet ondersteunt mensen met een minimuminkomen uit werk of bijstand,
een inkomen uit de Algemene ouderdomswet (AOW),
de Algemene nabestaandenwet (ANW)
een kleine werkeloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering
lees meer7
 
De cliëntenraad moet hier op toezien en kijkt ook naar andere sociale wetten die de gemeente moet uitvoeren, zoals:
het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ),
de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en
gedeeltelijk arbeidsongeschiktewerkeloze werknemers (IAOW),
de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW),
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS)

De Participatiewet
Het kabinet wil één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorzieniong (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jong- gehandicapten (Wajong) samengevoegd. lees meer 3
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen  (participeren) aan werk.  
De wet is per 1 januari 2015 ingegaan.